Руђер Бошковић

Руђер Бошковић

Горан Полетан

Бошков Никола из Роваца дође
у Орахов До, код Требиња
и одлучи: – Oстаћу ‘ође,
мада носталгија у мени тиња.

Ту ће ми ђеци бити боље,
јер Дубровник је надохват руке.
(Било му је баш од воље
да живи близу те морске луке).

Никола доби сина Бошка,
а Бошко, опет, доби Николу
који је мог’о приуштит трошка
да пошаље децу у школу.

Он је деветоро деце имао
и сви су имали неког дара,
посебно Руђер, који је стао
у ред највећих математичара,

астронома и геодета,
филозофа и инжењера.
Постаде познат широм света
у тумачењу небеских сфера.

Уз Миланковића, Теслу, Пупина…,
пронесе славу Срба по свету
и српска лоза, Николина,
остави утицај на сву планету!

(Ни Никола, мада с кршног виса,
не беше без знања и манира.
По старе дане он написа
хронику Српских манастира.)