Ниш

Ниш

Горан Полетан

Ниш чува славу Чегарских јунака!
Ћеле кула зрачи страшном енергијом,
коју ствара херoја, света глава, свака…
Та се енергија шири свом Србијом!

Несретни су Турци хтели да нас плаше,
главама хероја, овенчаних славом,
не схватајућ’ старост славне расе наше,
што слободу увек спремно плаћа главом.

Они нису схватали да се онај пaли,
за слободу рода, за светога сматра.
Они што су живот, за слободу, дали,
у нама живе, као жива ватра

и вечно пламте к’о буктиња жива,
која сваком Србину испуњава груди,
а он је вешто, кад не треба, скрива,
а када затреба, распали, пробуди…

То је вечна ватра, што заувек траје:
К’о лава у земљи, к’о сунце на небу…
Она нам живота, светла, моћи даје,
баш толико, колико имамо потребу.

А и нови, који, некад, буду пали,
кад буде требало да се Српство спаси,
знаће да узалуд нису живот дали,
допринеће да се ватра не угаси,

та ватра, коју су до тад одржали,
њихови дедови и очеви њини
и захваљујући којој смо опстали.
Они кроз њу зборе: Слава отаџбини!